เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท & แอดเวนเจอร์แคมป์ : ที่พักผ่อน ห้องพักหรู สะอาด บรรยากาศดี ของ บุรีรัมย์

About

เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท &แอดเวนเจอร์แคมป์

ชื่อโครงการ: บริษัท เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท จำกัด
เจ้าของโครงการ : คุณ พรทิพย์ อัษฎาธร
ที่ตั้ง: 252 เทศบาล อำเภอ คูเมือง จังหวัด บุรีรรัมย์ โทร 089-202-2164, 089-793-6226
ตำแหน่ง: ผู้บริหารในเครือ THE BRIGHT GROUP ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทต่างๆดังต่อไปนี้

โรงเรียนธุรกิจสารสนเทศ เป็นโรงเรียน ในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชนซึ่งดำเนินการฝึกอบรมด้าน ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ เอกชน ทั่วประทศ
บริษัท BITS(THAILAND) CO.,LTD ฝึกอบรมด้านภาษาต่างประเทศ เช่น อังกฤษ,จีน และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้ผู้ที่ปฏิบัติงาน รูปแบบการดำเนินการคือ “ TRAINING ON SITE”
บริษัท BFITS (THAILAND ) CO.,LTD และจัดโครงการ อบรมด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น ให้กับโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ และดำเนินการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร “ ENGLISH PROGRAMS” ซึ่งสอนวิชา คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์, ICT และอื่นๆเป็นภาษาอังกฤษ โดยร่วมโครงการ กับ บริษัท “ Mc GROW HILL”
บริษัท SINE EDUCATION จัดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ เน้นการฝึกพูดให้แก่โรงเรียนต่างๆทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
บริษัท VISION ON จัดสัมมนาและโครงการศึกษาดูงาน ตลอดจนท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้กับ กลุ่มบริษัทผลิตยาจำหน่ายโดยเฉพาะ
บริษัท A TEAM TRAVEL ดูแลจัดสัมมนาและศึกษางานทั้งในและต่างประเทศให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
บริษัท TP WORLD PRODUCTS CO.,LTD เป็นโรงงานนรับผลิตและออกแบบงาน PVC เพื่อเป็นของชำร่วย ของที่ระลึกและของใช้งานฯลฯให้กับลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ

บริษัท เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท จำกัด ( PLAY LA PLOEN BOUTQIUE RESORT & ADVENTURE CAMP ) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ในการดำเนินการ ของ บริษัท เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท จำกัด

เนื่อง จากกลุ่มบริษัท THE BRIGHT GROUP ได้ดำเนินการด้านการศึกษามาโดยตลอดเป็นธุรกิจหลักมาเป็นเวลากว่า 16 ปี และเมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา บริษัท BFITS (THAILAND )ได้ขยายโครงการ “ SCHOOL PROJECT ” ไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มากขึ้น โดยมีรูปแบบทั้งด้าน ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร และโครงการเรียนการสอนในรูปแบบสอนแบบสองภาษา ( ENGLISH PROGRAME ) ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการมากกว่า 30 โรงเรียน ในภาคอีสาน และปัญหา ที่พบมาตลอดระยะเวลา 16 ปี ที่ทำงานร่วมกับโรงเรียนต่างๆยังขาด คือ “การเรียนรู้นอกสถานที่”
การเรียนรู้นอกห้องเรียนในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น แบบ FULL TRIP, CAMP หรือการทัศนศึกษาทุกรูปแบบ ถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาผู้เรียนแบบยั่งยืน เพราะประสบการณ์ ที่ผู้เรียนได้รับโดยตรงจะเป็นการกระตุ้นให้เด็กต้องการที่จะรู้และสืบค้น โดยตัวของเด็กเอง และเสริมสร้างจินตนาการให้เด็ก และสามารถสร้างเด็กให้เป็นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อสามารถเป็นผู้นำ และกล้าคิด กล้าตัดสินใจ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังตมและประเทศชาติต่อไป
ปัญหาหลักของโรงเรียนในภาคอีสาน ในการดำเนินการจัด ค่ายต่างๆเพื่อพัฒนาผู้เรียน คือ ขาดความพร้อมของสถานที่ในการทำค่าย และจะมีงบประมาณจำกัดในการดำเนินการ จึงสามารถจัดได้ในวงแคบและในจำนวนจำกัด
บริษัท เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท &แอดเวนเจอร์ แคมป์ มีจุดมุ่งหมายหลัก “ ในการพัฒนาผู้เรียนนอกห้องเรียน” ที่จะเสริมสร้างและเติมเต็มความรู้ เพื่อเตรียมตัวให้เด็กในภาคอีสานมีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ AEC ในปี พศ. 2558

รูปแบบการดำเนินการของ เพ ลา เพลิน

มีจุดมุ่งหมาย ให้เป็นแหล่ง พักผ่อน แหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ แห่งเดียวในภาคอีสาน
รูปแบบการบริการ
1.BOUTIQUE RESORT เน้นการตกแต่ง เป็น 2 ส่วน คือ
ZONE ASIA ชั้นล่างจำนวน 10 ห้อง ห้องพัก เน้นการตกแต่งแบบ ASIA 10 ประเทศ ซึ่ง มีการตกแต่งเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ และให้ความรู้แก่ผู้เข้าพัก ตั้งแต่กลิ่นอาย และบรรยากาศแบบเอเซีย
ZONE EUROPE ชั้นบนจำนวน 10 ห้องพัก เน้นตกแต่งแบบยุโรป ของที่ใช้ในการตกแต่ง ห้องบางส่วนได้นำเข้ามาจากแต่ละประเทศนั้นๆ เช่นห้อง LONDON,PARIS,ROME เป็นต้น
2. ADVENTURE CAMP เน้นการตกแต่งและเสริมสร้างบรรยากาศตั้งแต่ก้าวแรกที่ได้สัมผัส
– บริเวณทางเข้า LOBBY จัดทำป้าย PLAY LA PLOEN ขนาดใหญ่บนเนิน ยาว 14 เมตร และมีสัญลักษณ์ LONDON EYE หมุนให้ชมตลอดเวลา
– ภายใน LOBBY จะจัดเน้น CONCEPT “ JOURNEY WITH PLAY LA PLOEN ” บรรยากาศและของตกแต่งได้นำเข้ามาจากหลากหลาย ประเทศทั้ง เอเซียและยุโรป
– KID ZONE ประกอบไปด้วย LONDON BUS, LOCOMOTIVE TRAIN
ซึ่งเด็กเล็กสามารถค้นคว้าและมีมุมให้ความรู้มากมายเช่นมุมชั่ง ตวง วัด และ มุมนิทาน ซึ่งนับได้ว่าเป็นของเล่นสำหรับเด็กเล็ก เพื่อพัฒนาผู้เรียนรู้แห่งใหม่ ในประเทศไทย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: