เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท & แอดเวนเจอร์แคมป์ : ที่พักผ่อน ห้องพักหรู สะอาด บรรยากาศดี ของ บุรีรัมย์

เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท

เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท & แอดเวนเจอร์แคมป์ : ที่พักผ่อน ห้องพักหรู สะอาด บรรยากาศดี ของ บุรีรัมย์

Advertisements

เพลาเพลิน

เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท & แอดเวนเจอร์แคมป์ : ที่พักผ่อน ห้องพักหรู สะอาด บรรยากาศดี ของ บุรีรัมย์

สถานที่แนะนำภายในจังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้เสด็จมาในงานเปิดพิพิธภัณฑ์อีสานใต้ ณ สถาบันราชภัฏจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำรัสและให้ความสนใจเกี่ยวกับเส้นทางสายไหมอารยธรรมขอม ซึ่ง จ. บุรีรัมย์ถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีประวัติและมีร่องรอยกลิ่นอายของอารยธรรมขอมค่อนข้างชัดเจนรวมไปถึงการที่เป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์รวมของภูเขาไฟถึง 7 ลูก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคือ ที่ตั้งปราสาทหินพนมรุ้งและปราสาทเมืองต่ำซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ อ.ประโคนชัย และอ. นางรอง จ. บุรีรัมย์

1. อาหารแนะนำในท้องที่ใกล้ปราสาทเขาพนมรุ้งและปราสาทเมืองต่ำ คือ

  1. มะพร้าวเผาน้ำหอม อ. นางรอง ซึ่งเผาจริง รสชาดหอมหวาน เป็นสินค้าโอทอปของพนมรุ้ง
  2. กระยาสารท และกุ้งจ่อมของฝากขึ้นชื่อ อ. ประโคนชัย เป็นสินค้าโอทอปของจังหวัด
  3. ชม/ชิม ข้าวฮาง ซึ่งเป็นข้าวที่ปลูกดด้วยดินภูเขาไฟ และกรรมวิธีการผลิตข้าวฮางซึ่งเป็นข้าวที่ใช้กรรมวิธีการผลิตค่อนข้างซับซ้อนโดยการนำข้าวเปลือกมานึ่งและเอาไปตากแดดให้แห้ง เวลา จะรับประทานก็เอามาสี แต่ละสารอาหารทุกชนิดจะยังคงอยู่ และมีรสชาดและกลิ่นหอมมาก และช่วยรักษาโรคอัลไซด์เมอร์ได้ดี ถ้าบริโภคอย่างต่อเนื่อง อยู่ในท้องที่ปราสาทเมืองต่ำ ซึ่งเป็นภูมิปัญาชาวบ้านและทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ

2. สถานที่ขึ้นชื่ออีกแห่งที่ทุกคนต้องแวะชม คือ สนามฟุตบอลไอโมบาย ( I MOBILE STADIUM ) ของนักการเมืองขึ้นชื่อคือ คุณ เนวิน ชิดชอบ ซึ่งตั้งติดอยู่กับเขากระโดงซึ่งเป็นที่ประดิษ์ฐานองค์พระภัทรบพิตรซึ่งเป็นพระคู่เมือง จ. บุรีรัมย์

บรรยากาศร่มรื่น

ภาพบรรยากาศภายในที่แสนร่มรื่น เงียบสงบ กับธรรมชาติ

เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท &แอดเวนเจอร์แคมป์

เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท &แอดเวนเจอร์แคมป์
( PLAY LA PLOEN BOUTIQUE & ADVENTURE CAMP )
ที่ตั้ง: 252 เทศบาล อำเภอ คูเมือง จังหวัด บุรีรรัมย์ โทร 089-202-2164, 089-793-6226

เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท &แอดเวนเจอร์แคมป์ ในเครือ THE BRIGHT GROUP

เนื่องจากกลุ่มบริษัท THE BRIGHT GROUP ได้ดำเนินการด้านการศึกษามาโดยตลอดเป็นธุรกิจหลักมาเป็นเวลากว่า 16 ปี และเมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา บริษัท BFITS (THAILAND )ได้ขยายโครงการ “ SCHOOL PROJECT ” ไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มากขึ้น โดยมีรูปแบบทั้งด้าน ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร และโครงการเรียนการสอนในรูปแบบสอนแบบสองภาษา ( ENGLISH PROGRAME ) ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการมากกว่า 30 โรงเรียน ในภาคอีสาน และปัญหา ที่พบมาตลอดระยะเวลา 16 ปี ที่ทำงานร่วมกับโรงเรียนต่างๆยังขาด คือ “การเรียนรู้นอกสถานที่”
การเรียนรู้นอกห้องเรียนในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น แบบ FULL TRIP, CAMP หรือการทัศนศึกษาทุกรูปแบบ ถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาผู้เรียนแบบยั่งยืน เพราะประสบการณ์ ที่ผู้เรียนได้รับโดยตรงจะเป็นการกระตุ้นให้เด็กต้องการที่จะรู้และสืบค้นโดยตัวของเด็กเอง และเสริมสร้างจินตนาการให้เด็ก และสามารถสร้างเด็กให้เป็นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อสามารถเป็นผู้นำและกล้าคิด กล้าตัดสินใจ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังตมและประเทศชาติต่อไป
ปัญหาหลักของโรงเรียนในภาคอีสาน ในการดำเนินการจัด ค่ายต่างๆเพื่อพัฒนาผู้เรียน คือ ขาดความพร้อมของสถานที่ในการทำค่าย และจะมีงบประมาณจำกัดในการดำเนินการ จึงสามารถจัดได้ในวงแคบและในจำนวนจำกัด
บริษัท เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท &แอดเวนเจอร์ แคมป์ มีจุดมุ่งหมายหลัก “ ในการพัฒนาผู้เรียนนอกห้องเรียน” ที่จะเสริมสร้างและเติมเต็มความรู้ เพื่อเตรียมตัวให้เด็กในภาคอีสานมีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ AEC ในปี พศ. 2558

DSC_0084DSC_0058 DSC_0025 DSC_0053

บรรยากาศสบายๆ ที่ เพลาเพลิน

อีกมุมหนึ่งสำหรับการพักผ่อนในวันหยุด กับบรรยากาศที่ผ่อนคลาย สบายๆ